تاریک و روشن  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 11 تیر‌ماه سال 1388

 

وقتى که بغض را پنهان میکنى  

 

اشکها از شیار قلم راه باز میکنند 

 

 حتى در سیاهى وتاریکى نیز میتوان نوشت ! 


هر چند بسیارند آنان که در روشنائى نیز 
 

باز نمى بینند! 

 

سروده ی : ف.شیدا 

 

پنجشنبه 11 تیر 1388