رنگ تنفر  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 25 فروردین‌ماه سال 1389

 

 

رنگ تنفر 

 روزگار را پر میکند
آنگاه که دستهای آدمی
 دور افتاده ازهم
بسوی محبت
گم کرده راه
گمراه میشود
درجاده های خالی ازاحساس
وروح رنگ میبازد
در بیشه های مارهای زنگی
نیش خورده از ناراستی های دوران
....فریاد... 

کجا مدفون میشود
وقتی که امید را چال میکنند؟!
 

شعراز: فرزانه شیدا 

چهارشنبه 25 فروردین1389 ساعت: 1:43 

 http://fsheidaa.blogfa.com/