به تو نامه مینویسم....  چاپ
تاریخ : شنبه 7 اردیبهشت‌ماه سال 1387
 
بتو نامه مینویسم ‌،‌ از همه  حرف  نگفته
 
ازتموم لحظه هائی ، که دل ازجدائی گفته
 
بتو نامه مینوبسم ، با یه بغض  غم  نشسته
 
با حریز آبی اشک ، با دلی که بد  شکسته
 
بتو نامه مینویسم  ، که بگم     یدنیا   اشکم
 
همه اشکامو واسه تو، توی شعرام مینوشتم
 
بتو نامه  مینویسم ،  که منو   تنها   گذاشتی
 
رفتی وُواسه دل من ، حتی فردائی نزاشتی
 
بتو نامه  مینویسم ،  که   بیاد  من  نموندی
 
توی  خاکستر غمها  ،هیزم دلو سوزوندی
  
بتو نامه   مینویسم ؛  که   بدونی   بیقرارم
 
توی زندگی وبودن ،چیزی جز تو کم ندارم
 
بتو نامه مینویسم  که منو   دوسم   نداشتی
 
رفتی روقلبم زارم ،  داغ عشقتو  گذاشتی
 
بتو نامه  مینویسم ، که    بدون  تو هلاکم
 
اگه  اینجوری بمونه، ‌بادلم ، من زیر خاکم
 
بتو نامه مینویسم ، تا  بگم  نرفته  برگرد!
 
که  دلم نمونه تنها ، غمزده  با اینهمه  درد
 
بتو نامه مینویسم  که اگه راهت  جدا  شد
 
  اما بی تو تا همیشه ، روزگار من سیا شده
 
بتو نامه مینویسم   ، که  دل از تو گرچه دوره
 
اما از درد  جدائی،  بی تو پاهام  لب گوره
 
بتو نامه مینویسم : که دوست دارم   همیشه
 
گرچه زندگی واسه من ، بی تو زندگی نمیشه
 
بتو نامه مینویسم چون  میدونم دیگه رفتی!
 
با نیومدن سراغم  !  همه حرفاتو گفتی!!!
 
گرچه بی توروزگارم مثه شبهام  سوت وکوره
 
اما قلبت اگه  شاده ... باشه ! اینجوری قبوله!!
 
بتو نامه مینویسم :  پس بگم  خدا  به همرات
 
مرگ من شاید بمونه ، توی خاطرات فردات!!! 
 
بتو نامه مینویسم  با یه عشقی  توُ  دعاهام:
 
     که خدا... باشی کنارش، ....
 
‌گرچه .... ؛من؛...  همیشه تنهام!!!
 
‌گرچه... ؛من؛..... همیشه تنهام!!!
 
 
جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۸۷
 
ســروده فـــرزانه شـــیدا